Новости в дигиталния маркетинг: какви са те?

Дигиталният маркетинг се разширява непрекъснато, предоставяйки все по-ценни ползи за бранда и неговото развитие. Позиционирането на бизнеса онлайн обаче не е достатъчна предпоставка за изграждане на дългосрочен успех.

Важни елементи от маркетинг стратегията на всеки онлайн бранд следва да бъдат подбора на подходящи маркетинг канали, избор на правилни маркетинг техники и придържане към промените на дигиталния пазар.

Дигиталният маркетинг е динамичен и претърпява през различни етапи. Успешният дигитален бизнес е този, който се приспособява бързо към онлайн средата.

Какви новости ср срещат в дигиталния маркетинг?

Фокус върху видео рекламата

Рекламата е водещ дигитален маркетинг способ за популяризиране и разширяване на пазарното влияние на бизнеса. Основните типове рекламно съдържание са изображения, текстови реклами, видео реклами, карусел и слайдшоу реклами. Всеки рекламен формат носи стойност за бранда и допринася за достигането на целевите сегменти.

Сред ключовите новости в дигиталния маркетинг е фокусът върху видео рекламата. В последните години все повече потребителите изразяват предпочитанието си към видео форматът. Причината е, че той съчетава няколко различни знакови системи – текст, видео, изображение. При всяка от тях се привлича определен сегмент от аудиторията.

Последните тенденции в сферата на дигиталния маркетинг очертават популярността на краткоформатните видео реклами. Те не надвишават повече от 30 секунди, като най-важните рекламни послания се включват в началото. Целта е да се насърчи потребителския интерес и да се генерира креативно съдържание за аудиторията.

Прогнозата е, че в бъдеще този видео формат ще ангажира все по-голям дял от потребителите онлайн и ще се превърне във водеща рекламна комуникация в социалните мрежи.

Достигане на клиенти с имейл маркетинг

Един от ключовите маркетинг инструмента онлайн е имейл маркетингът. Той се смята за ефективен метод за свързване с настоящи или потенциални нови клиенти. Популяризирането и все по-широкото използване на имейл маркетинга е сред новостите в дигиталната среда.

Последните статистики посочват, че имейл маркетингът има висока възвръщаемост на инвестициите. Причината е, че рекламната комуникация между бранда и потребителите се случва директно без посредник. Онлайн бизнесът има възможността да общува със своята аудитория, като скъсява дистанцията и изгражда доверие.

Високата възвръщаемост на инвестициите може да се дължи и на факта, че имейл маркетингът е очаквана и желана рекламна комуникация. Аудиторията доброволно се съгласява с условията на абонамента, за да получава актуална информация от вашия бизнес. В резултат, комуникацията между бранд и клиенти има по-интензивна ангажираност и често води до потенциални печалби.

Друга полза от имейл маркетинга е, че има възможност за персонализиране на информацията. Бизнесът може да настройва рекламните послания според клиента, който иска да достигне. Персонализирането води до по-оптимално клиентско изживяване и по-ефективни крайни резултати на проведените кампании.

Инфлуенсър маркетинг

Друга новост в света на дигиталния маркетинг е навлизането на инфлуенсър рекламата. Все повече брандове склоняват да рекламират своите продукти или услуги посредством следвани лица в социалните мрежи. Прогнозата е, че броят на тези брандове ще расте паралелно с разрастването на маркетинга в платформите.

Инфлуенсър рекламата предоставя все повече ползи за съвременния бизнес. На първо място, все по-голям процент от потребителите склонява да извърши покупка на база споделен опит или преживяване от страна на инфлуенсъри в социалните мрежи. Второ, инфлуесърите разполагат с голяма аудитория, с които взаимодействат ежедневно.

Тенденцията е, че рекламите с инфлуенсъри ще дават все по-значими ползи за брандовете. Инфлуенсър маркетингът позволява лесно прецизиране на аудиторията, както и подбор на лица, които да бъдат посланици на онлайн марката. Инфлуенсърите се превръщат в продуценти, изпълнители и режисьори на своето рекламно съдържание.

Паралелно с успеха, инфлуенсър рекламата носи известен риск за брандовете. При неправилен подбор на инфлуенсъри е твърде вероятно рекламната кампания да има ниски показатели или да не достигне целевите сегменти. Успеваемостта на рекламите с инфлуенсъри зависи от предварителното познаване на аудиторията, както и от детайлното проучване на потребителите.

Да обобщим с няколко думи дотук:

Създаването на бизнес онлайн е комплексен процес, включващ серия от стъпки и подходи. За да постигнете успех за вашия онлайн бранд, е необходимо да подберете правилните маркетинг инструменти и канали за достигане на аудиторията.

Друг фактор за генериране на успех за дигиталния бизнес е степента на адаптация към онлайн маркетинг обстановката. Дигиталният маркетинг се изменя непрекъснато, като се появяват все по-нови подходи и тактики за развитие на бизнеса.

Сред новостите на дигиталния пазар са популяризирането на късоформатните видео реклами. Други тенденции за инфлуенсър рекламата и досегът на клиенти посредством имейл маркетинг.